Fairtrade sieraden van Fairmined goud & zilver

For English scroll down                                                                                                     

                                                                                           

Waar komen jouw sieraden vandaan?

Heb je er weleens bij stilgestaan waar het goud en zilver waarvan jouw sieraden gemaakt zijn vandaan komt? Deze edelmetalen worden gedolven uit mijnen over de hele wereld. De mijnwerkers die dit doen werken regelmatig onder verschrikkelijke omstandigheden. Vaak hebben ze geen beschermende kleding, krijgen ze onderbetaald, worden er giftige stoffen gebruikt die het milieu en de gezondheid aantasten en is kinderarbeid niet ongewoon. Lokale overheden doen er weinig aan om de industrie aan te pakken. Het is een wereld vol corruptie. Omdat ik deze praktijken niet wil ondersteunen werk ik alleen met Fairmined goud en zilver. Ik hoop dat vele edelsmeden zullen volgen. 

Wat is Fairmined?

Fairmined is een certificeringsinstantie gevestigd in Colombia. Ze ondersteunen kleinschalige mijnbouw en focussen op de sociale ontwikkeling en milieubescherming. Voorbeelden hiervan zijn dat ze alleen mijnen certificeren waar geen kinderarbeid plaatsvindt en mijnen waar veilig wordt omgegaan met chemicaliën. Daarnaast promoten ze gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In tegenstelling tot andere mijnen, krijgen Fairmined gecertificeerde mijnen een toeslag voor hun goud. Deze toeslag wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de gemeenschap waar de mijnwerkers leven. 

  Hoe zit het met edelstenen?

  Zoals goud en zilver worden edelstenen ook gewonnen onder erbarmelijke omstandigheden.. Daarom werk ik alleen met fairtrade edelstenen van Fair Trade Gems®. Deze stenen worden nauwlettend gevolgd vanaf de mijn tot aan de markt om te verzekeren dat elke edelsteen is behandeld volgens strikte protocollen. Deze protocollen omvatten onder andere milieubescherming, eerlijke arbeidsomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsstandaarden. Hier vind je meer informatie over waar ik mijn edelstenen koop.

  Fairtrade sieraden van Nanini

  Omdat ik erg geïnteresseerd ben in het onderwerp ben ik in november 2013 naar een Fairmined gecertificeerde mijn gereisd, genaamd Aurelsa, in Peru. Het was een geweldige ervaring om te zien hoe het allemaal werkt! Uiteraard heb ik veel foto's gemaakt waar ik een mooie reportage van zal maken. Bijna al mijn sieraden zijn gemaakt van goud en zilver uit de Aurelsa mijn of de overige Fairmined gecertificeerde mijnen.

  Ben je geïnteresseerd geraakt in het onderwerp, lees dan mijn blog en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief via deze site.

  Bekijk hier de fotoserie!

  Je kan de Fairmined standaard hier lezen. En de website van Fairmined bezoek je hier.

   

  Where does your jewelry come from?

  Ever thought about where your gold and silver jewelry comes from? These precious metals come from mines all over the world, mostly poor countries. People who work in those mines often work in appalling conditions. They don’t have proper equipment to protect themselves from the dangerous work, barely get paid, use toxic substances and often children have to work in the mines. And governments don’t seem to care much about the mine industry. It is a world full of corruption. Because I don’t want to support these practices I only work with Fairmined gold and silver. And I hope many other goldsmiths will follow.

  What is Fairmined?

  Fairmined is a certifying organization based in Colombia that supports small scale mining. They focus on social development and environmental protection. Examples of this are that they only certify mines where there is no child labour and they promote gender equality. Furthermore they ensure safe handling of chemicals. In contrast to other mines, Fairmined certified mines get a premium for their gold. Which can be used to develop the community the miners live in.

  What about gemstones?

  Like gold and silver, gemstones are also being found in mines under the same circumstances as gold and silver. That is why I only buy fair trade stones from Fair Trade Gems®. These stones are closely tracked from mine to market to ensure that every gem has been handled according to strict protocols. The protocols include environmental protection, fair labour practices, health and safety standards. Here you find more information about where I buy my stones.

  Nanini jewelry

  Because I am really interested in the subject I travelled to a certified Fairmined mine in Peru named Aurelsa. It was a great experience to see how it all works! I made many pictures and a short movie to show you where my metals come from. Almost all my jewelry is made from Fairmined gold and silver from the Aurelsa mine or one of of the other Fairmined certified mines.

  If you are interested in the Fairmined concept and/or my jewelry you can keep up to date by reading my blog and subscribe to my newsletter on this webiste.

  See the photo gallery here!

  You can read the Fairmined standards here. And visit their website here.