Fairmined & my trip to Peru - part 2 | Een blog over fairtrade sieraden

by Nina Strategier | August 30, 2014

                                                                                                                                                                                                     (For English scroll down)

Eindelijk dan de langverwachte blog over de workshop die ik in Peru heb gevolgd over Fairmined & kleinschalige mijnbouw. Na een paar weken in Peru te zijn geweest startte 10 november 2013 mijn trip naar Chala voor de workshop. Ik had geen idee wat ik ervan kon verwachten en wat voor publiek hierop af zou komen.

Na een 8 uur durende busreis met alleen maar locals was ik eindelijk in Chala. Van daar moest ik met de taxi naar het hotel. Deze rit van 10 minuten kostte me meer dan de busreis van 8 uur.. Het hotel lag aan zee en ik had een kamer met sea view. Erg lekker om een paar dagen niet in een dorm te hoeven slapen. 

Maandagochtend begon de workshop. Ik had ervoor gekozen om geen tolk te nemen aangezien dit erg prijzig was en mijn Spaans redelijk is. Afhankelijk van de spreker (er waren heel veel mijnwerkers uit Bolivia, Peru en Colombia) verstond ik sommige delen goed maar andere delen minder goed. De workshop begon met een uitgebreide introductie. Een ding waar ik achter ben gekomen is dat ze hier niet echt kort van stof zijn. Iedereen werd uitgebreid geïntroduceerd en bedankt, wat mijn geduld aardig op de proef stelde af en toe.. Naast mijnwerkers was er ook een aantal goudsmeden waaronder iemand uit Japan. Leuk dat ze helemaal hiervoor naar Peru is afgereisd.

Naast vele mijnorganisaties uit Bolivia, Peru en Colombia (stuk of 17) waren meerdere organisaties betrokken bij de workshop. Hieronder een korte opsomming:

ARM (Alliance for Responsible Mining) - deze organisatie zet zich in om de perceptie die er heerst over de mijnindustrie te veranderen. De sector heeft een heel slecht imago en lokale overheden zijn totaal niet geinteresseerd om de sector te verbeteren. Voor meer info klik hier.

Solidaridad - Een van origine Nederlandse organisatie die in vele sectoren actief is. De organisatie zet zich onder andere in voor verantwoorde mijnbouw waarbij de rechten van werknemers en het milieu worden gerespecteerd. Voor meer info klik hier.

Red Social - Een Peruaanse organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van kleinschalige mijnbouw. 

De situatie in de mijnbouw in Zuid-Amerika is allesbehalve rooskleurig te noemen. Dit werd tijdens de workshop meerdere keren benadrukt. De hele sector heeft een heel slecht imago en overheden hebben totaal geen interesse in het ontwikkelen van de sector. Grootschalige mijnbouw overheerst de markt. De mensen die hier werken doen dit onder erbarmelijke omstandigheden. Er is onvoldoende bescherming voor het lichaam (maskers, helmen etc.), er wordt gewerkt met giftige stoffen en kinderarbeid is niet ongewoon. Ook bestaat er veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De kleinschalige mijnbouw in Bolivia, Peru en Colombia probeert hier, in samenwerking met bovengenoemde organisaties wat aan te doen. Lees meer over Fairmined en mijn avontuur in mijn volgende blog.

 

 

 

 

 

Fairmined & my trip to Peru - part 2 

Finally the next part of the long expected blog about the workshop I followed about Fairmined mining in Peru. After a few weeks of travelling in Peru my trip to Chala started for a workshop about Fairmined & small scale mining. I had no idea what to expect and who the participants would be.

After an 8 hour busride with only locals I finally arrived in Chala. From there I had to catch a taxi to the hotel. This 10 minute ride cost me more than the 8 hour busride.. The hotel was situated next to the sea and I had a room with sea view. Very nice to sleep in a big bed instead of a small dormbed.

The workshop started on Monday morning. I had chosen not to take a translater as this was pretty expensive and my Spanish is ok. Depending on the speaker (there were many mine workers from Bolivia, Peru and Colombia) I understood some parts pretty good. It all started with introductions, the latino’s are very comprehensive in doing this.. Besides the mine workers, there were also some goldsmiths, even one from Japan.

Besides many mine organisations from Bolivia, Peru and Colombia there were more organisations involved in the workshop. I will shortly describe some of them:

ARM (Alliance for Responsible Mining) – this organisation has the goal to change the perception about the mining industry. The sector has a very bad imago and local governments are not interested in changing the sector. You will find more info about ARM here.

Solidaridad – Is an organisation with Dutch roots that is active in many sectors. The organisation is committed to responsible mining where the rights of the mineworkers and the environment are being respected. You will find more information here.

Red Social – A Peruvian organisation that commits itself to the development of small-scale mining.

The situation in the mining industry in South America is all except positive. This was emphasised more than once during the workshop. The whole sector has a negative imago and governments don’t have any interest in improving this. Large scale mining dominates the market. The people in the sector work under terrible circumstances. There is not enough body protection, they work with toxic chemicals and child labour is not unusual. There is also a lot of unequal treatment between men and women. The small-scale mining sector in Bolivia, Peru and Colombia tries to change this situation together with formerly mentioned organisations. Read more about Fairmined and my adventure in my next blog.

 

 

Share:   Email / Facebook / Twitter