Wat is goud?

by Nina Strategier | February 10, 2016

                                                                                           For English scroll down

Deze keer niet een blog over mijzelf maar over het materiaal waarmee ik werk; goud. Je wist het misschien niet maar er bestaan velen soorten goud. Geelgoud, roodgoud, witgoud en dan heb je ook nog verschillende aantallen karaat goud. 14, 18, 24 en ook 9 karaat goud. Maar wat is het precies en wat is het verschil?

Goud is een geel metaal en chemisch element dat aangeduid wordt met het symbool Au. De zuiverheid van goud wordt aangeduid in karaat. 24 karaat goud bestaat uit 99,99 % goud en wordt daarom ook wel fijngoud genoemd. Dit goud is heel zacht en kan niet verwerkt worden tot een sieraad. Maar door het te legeren met andere metalen zoals koper, nikkel of zilver krijgt het materiaal een andere hardheid en kleur. Door goud te mengen met koper wordt het roodgoud en door het te legeren met palladium of nikkel wordt het witgoud.

In Nederland wordt voor sieraden voornamelijk 14 karaat goud gebruikt. In 14 karaat goud zit 58,5 puur goud, in 18 karaat goud zit 75,0 % puur goud. 18 karaat goud is daarom ook iets geler dan 14 karaat. In andere landen zoals Duitsland en Engeland wordt ook 9 karaat goud gebruikt maar bijvoorbeeld in Azië wordt juist meer 18 en 22 karaat goud gebruikt. Naast het gebruik in sieraden wordt goud ook verwerkt in bijvoorbeeld elektrische componenten, kronen in tandheelkunde en als investering gebruikt.

Hieronder de aanduidingen voor verschillende gehaltes goud

14 karaat 58,5% goud - 585

18 karaat 75,0 % goud – 750

20 karaat 83,3 % goud – 833

22 karaat 91,7 % goud - 917

24 karaat 99,9 % goud - 999

Dus, hoe hoger het karaat in je sieraad hoe hoger de waarde :)

What is gold?

This time not a blog about myself but about the material I work with; gold. You might not know there are different types of gold. Yellow gold, red gold, white gold and also different carats like 14, 18, 24 and also 9 carat. But what is it exactly and what is the difference?

Gold is a yellow metal and chemical element with the symbol Au. The purity of gold is indicated in carats. 24 carat gold exists out of 99,9 % gold and is also called fine gold. This gold is very soft and cannot be used for jewelry. But by alloying the gold with other metals like copper, nickel or silver the metal will get another hardness and color. By alloying gold with copper it will become red gold and by alloying it with palladium or nickel it will become white gold.

In the Netherlands we mostly use 14 carat gold for jewelry. 14 carat gold consist out of 58,5 pure gold. 18 carat gold consist out of 75,0 % gold. That is also why 18 carat gold is more yellow than 14 carat. In other countries like Germany and England they also use 9 carat gold but in Asia they use more 18 and 22 carat gold. Next to using gold for jewelry it is also used for electrical components, dental crowns and as an investment.

Here you find the indications for the different types of gold:

14 carat 58,5% gold - 585

18 carat75,0 % gold – 750

20 carat 83,3 % gold – 833

22 carat 91,7 % gold - 917

24 carat 99,9 % gold - 999

So the higher the carat the more your gold is worth.