// Nanini / gold rss

Wat is goud?

by Nina Strategier | February 10, 2016

                                                                                           For English scroll down

Deze keer niet een blog over mijzelf maar over het materiaal waarmee ik werk; goud. Je wist het misschien niet maar er bestaan velen soorten goud. Geelgoud, roodgoud, witgoud en dan heb je ook nog verschillende aantallen karaat goud. 14, 18, 24 en ook 9 karaat goud. Maar wat is het precies en wat is het verschil?

Goud is een geel metaal en chemisch element dat aangeduid wordt met het symbool Au. De zuiverheid van goud wordt aangeduid in karaat. 24 karaat goud bestaat uit 99,99 % goud en wordt daarom ook wel fijngoud genoemd. Dit goud is heel zacht en kan niet verwerkt worden tot een sieraad. Maar door het te legeren met andere metalen zoals koper, nikkel of zilver krijgt het materiaal een andere hardheid en kleur. Door goud te mengen met koper wordt het roodgoud en door het te legeren met palladium of nikkel wordt het witgoud.

In Nederland wordt voor sieraden voornamelijk 14 karaat goud gebruikt. In 14 karaat goud zit 58,5 puur goud, in 18 karaat goud zit 75,0 % puur goud. 18 karaat goud is daarom ook iets geler dan 14 karaat. In andere landen zoals Duitsland en Engeland wordt ook 9 karaat goud gebruikt maar bijvoorbeeld in Azië wordt juist meer 18 en 22 karaat goud gebruikt. Naast het gebruik in sieraden wordt goud ook verwerkt in bijvoorbeeld elektrische componenten, kronen in tandheelkunde en als investering gebruikt.

Hieronder de aanduidingen voor verschillende gehaltes goud

14 karaat 58,5% goud - 585

18 karaat 75,0 % goud – 750

20 karaat 83,3 % goud – 833

22 karaat 91,7 % goud - 917

24 karaat 99,9 % goud - 999

Dus, hoe hoger het karaat in je sieraad hoe hoger de waarde :)

What is gold?

This time not a blog about myself but about the material I work with; gold. You might not know there are different types of gold. Yellow gold, red gold, white gold and also different carats like 14, 18, 24 and also 9 carat. But what is it exactly and what is the difference?

Gold is a yellow metal and chemical element with the symbol Au. The purity of gold is indicated in carats. 24 carat gold exists out of 99,9 % gold and is also called fine gold. This gold is very soft and cannot be used for jewelry. But by alloying the gold with other metals like copper, nickel or silver the metal will get another hardness and color. By alloying gold with copper it will become red gold and by alloying it with palladium or nickel it will become white gold.

In the Netherlands we mostly use 14 carat gold for jewelry. 14 carat gold consist out of 58,5 pure gold. 18 carat gold consist out of 75,0 % gold. That is also why 18 carat gold is more yellow than 14 carat. In other countries like Germany and England they also use 9 carat gold but in Asia they use more 18 and 22 carat gold. Next to using gold for jewelry it is also used for electrical components, dental crowns and as an investment.

Here you find the indications for the different types of gold:

14 carat 58,5% gold - 585

18 carat75,0 % gold – 750

20 carat 83,3 % gold – 833

22 carat 91,7 % gold - 917

24 carat 99,9 % gold - 999

So the higher the carat the more your gold is worth. 

Posted in carat, geelgoud, gold, goud, karaat, red gold, roodgoud, white gold, witgoud, yellow gold

Een overvloed aan bladgoud in Myanmar

by Nina Strategier | February 21, 2015

 

 

 

                                                                        (For English scroll down)
Myanmar is een land van tempels, pagodes en boeddhisme. Goud is hier een groot onderdeel van. Veel pagodes zijn bedekt met bladgoud. De Schwedagonpagode in Yangoon is zelfs bedekt met honderden of misschien wel duizenden kilo's bladgoud. Ook is de top van de pagode behangen met edelstenen zoals robijn en saffier. Bladgoud wordt ook gebruikt voor offers aan pagodes. De locals staan vaak in de rij om het op de buddha's te plakken.
Het goud wordt gewonnen in het land zelf en is 24 karaat. Over de omstandigheden waarop dit goud gedolven wordt heb ik zo mijn twijfels. Er is hier veel kinderarbeid en ik vrees dat in de mijnen hier veel gebruik wordt gemaakt van kinderen die onbetaald zwaar werk verrichten. Maar daar ga ik het in deze blog niet over hebben.
In Mandalay, een grote en drukke stad heb ik een 'gold leaf' werkplaats bezocht. Hier kon ik zien hoe goud, met de hand, wordt verwerkt tot bladgoud. Het concept is eenvoudig, het goud wordt gehamerd totdat het zo dun is dat er bladgoud overblijft. De 'hameraars' starten met een klein stukje goud dat een paar millimeter dik is. Vervolgens hameren ze voor 30 minuten op dat stukje met een mega grote hamer. Het goud zit op elkaar gestapeld in een soort pakketje tussen bamboebladeren. Na de eerste keer hameren wordt het goud in 6 stukjes verdeeld. Vervolgens hameren ze deze stukjes nog eens 30 minuten. Hierdoor worden de stukjes goud groter en dunner. Ten slotte is er een laatste 'hamersessie'. Deze duurt vijf (!) uur waardoor het goud uiteindelijk de gewenste dikte krijgt. Bijna een onmenselijke fysieke inspanning..
.

Tijdens het hameren wordt er een speciale 'klok', de clepsydra, gebruikt in de vorm van een halve kokosnoot waar in de bodem een klein gaatje zit waar water dooheen druppelt. Het water wordt eronder opgevangen, de 'hameraar' moet 120 slagen maken om de kom te vullen. Dit gebeurt meestal 18 keer per uur. De stukjes goud worden vervolgens op het juiste formaat gesneden en ingepakt. 

 

 

De lokale bevolking gebruikt vaak het laatste spaargeld dat ze hebben om bladgoud te kopen en te offeren. Naast het gebruik voor offers wordt het goud ook gebruikt in make-up. De vrouwen (ook kinderen) dragen hier een apart soort make-up op hun wangen, hierin wordt het goud soms verwerkt. Aangezien de bevolking extreem arm is is dit meer iets voor toeristen. Ook wordt het goud gebruikt voor consumptie en kan je het kopen in een flesje om in te nemen. Of dit erg gezond is betwijfel ik.

An abundance of gold in Myanmar

 

Myanmar is the country of temples, pagodas and buddhism. Gold is a big part of this. Many pagodas are covered with gold leafs. The Schwedagon pagoda in Yangon is covered with hundreds or maybe thousands kilo's of gold. And on the top of the pagoda there are many precious gemstones like rubies and saffiers. The gold leafs are also being used for offerings to pagodas. The locals queue up to stick it on the buddhas. 

In Mandalay, a big and busy city I visited a 'gold leaf' workplace. Here I could see how they make gold leafs by hand. The concept is simple, the gold is hammered until it is that thin just a gold leaf is left. The men who hammer start with a small piece of gold that is a few mililmeters thick. Then they hammer for 30 minutes on it. They put the gold into some kind of package in between bamboo sheets. After the first hammer 'session' they divide the gold in six pieces and hammer them for another 30 minutes. The gold becomes thinner and thinner. Finally there is one last hammer session that takes 5 hours (!) which gives the gold the desired thickness. Imagine the physical effort...

During the hammering they use a special 'clock', the clepsydra. It has the shape of a half coconut with in the bottom a small hole where water can drip through. They catch the water in a bucket, the man that hammers has to make 120 beats to fill the bucket. This happes 18 times per hour. In the end the gold is cut in the right size and packed.

The locals often use their last savings to buy the gold leafs in order to offer it. Besides using it for offering it is also used in make-up. The women (children too) in Myanmar use a special kind of make-up on their face and sometimes the gold is incorporated in it. Since this is very expensive this is more for the tourists. Further the gold is also used in some drinks but I doubt this is very healthy for one. 

 

 

Posted in asia, azie, backpacking, Birma, bladgoud, blog, boeddhisme, buddha, buddhism, Burma, edelstenen, fysiek, geloof, gold, gold leaf, gold leafs, goud, goudsmid, hamer, hameren, hammer, hammering, hand work, handgemaakt, handmade, handwerk, jewellery, jewelry, kinderarbeid, mandalay, mijn, mijnbouw, mining, Myanmar, nina strategier, offeren, offering, pagoda, pagode, reisblog, religion, robijn, ruby, saffier, sieraden, travel blog, work