Perankan sieraden uit Maleisie

by Nina Strategier | January 31, 2015

                                                                                            For English scroll down

Ik ben vier maanden aan het reizen door Azië. In elk land dat ik bezoek schrijf ik een blog over de sieraden die daar gedragen worden of werden. Het eerste land is Maleisië. De sieraden die ik in dit blog beschrijf vallen onder de Peranakan stijl. Deze sieraden werden gedragen door de Chinezen in Maleisië, ook wel de Straits Chinezen genoemd. Ik beschrijf kort een aantal sieraden maar laat vooral veel foto's zien!


Sieraden voor dagelijks gebruik

De kerosang rantay was een sieraad dat dagelijks gedragen werd. Het was een soort broche bestaande uit drie delen die aan elkaar gelinkt worden door een ketting.

De kerosang rantays werden voornamelijk gemaakt van goud en voor de rijkere huishoudens werden er diamanten ingezet. De diamanten in de Peranakan sieraden komen waarschijnlijk uit Banjarmasin in zuid Kalimantan, waar zich de enige mijnen in de regio bevonden. De meeste diamanten werden roosgeslepen. Laat in de 19e eeuw kwamen er ook briljant geslepen diamanten. De kerosang werd bijvoorbeeld gebruikt voor een kabaya. Dit is een soort longsleeve hemd dat bij elkaar gehouden word door een kerosang of broches.

De vrouwen hadden karakteristieke portemonnees die gebaseerd waren op portemonnees van victoriaanse vrouwen. Deze portemonnees verschillen van de victoriaanse doordat ze kleiner zijn en decoratieve motieven hebben van Chinese origine. De lengte inclusief de ketting is 20 cm. De breedte gemiddeld 9 cm.


Trouwsieraden

De bruid werd vol behangen met sieraden tijdens de bruiloft. Bij bruiloften in de stijl van Malacca (een regio in Maleisië) werden meerdere gouden haarpinnen in het haar van de bruid geplaatst waardoor ze samen de vorm van een kroon hadden. De pinnen hadden een bloemen- of dierenmotief. Daarnaast kreeg de bruid kreeg een groot collier met meerdere kettingen om. Dit collier had tien verschillende decoratieve delen bestaande uit uitsluitend filigrain werk.

De matrassen van het bruidspaar werden vaak versierd met ornamenten. Op het bruidsbed werden ornamenten geplaatst. Deze bestonden uit twee delen die aan elkaar verbonden worden door randen. Ze werden gevuld met sterk geurende bloemblaadjes zoals jasmijn en waren het parfumeurs in bruidsbed.

Rouwsieraden

Als iemand overleed binnen de gemeenschap werd er voor drie jaar gerouwd. Tijdens deze periode werden er geen gouden maar zilveren sieraden gedragen. De kerosang van de vrouw werd verfraaid met parels in plaats van diamanten. Een weduwe droeg haar knot laag en met zilveren haarpinnen. Om het einde van de rouwperiode (na 3 jaar) aan te geven droeg de weduwe rode ixora (type bloem) in haar haar.

Zilveren rouwsieraden uit Maleisie

 Het volgende land dat aan bod komt is Myanmar!

 

 

Perankan jewelry from Malaysia

I am traveling through Asia for four months. In every country I visit I write a blog about the jewelry people wear or wore there. The first country is Malaysia. The jewelry I describe in this blog are part of the Peranakan style. This type of jewelry belongs to a mommunity of acculturated Chinese, also known as the Straits Chinese.

I will describe shortly some of the jewelry they wore and will show you a lot of pictures.

Casual jewelry

The kerosang rantay was a piece of jewelry for daily use. It is a type of brooche made from three parts that are being linked to each other by a chain.

The kerosan rantay was mainly made from gold and was decorated with diamonds for the richer households. The diamonds used in the Peranakan jewelry probably came from Banjarmasi in south Kalimatan. Here were the only mines of the region situated. Most of the diamonds were rose cut. In the late 19th century diamonds were also cut in briljants. The kerosang was used for a Kabaya. This is a kind of longsleeve shirt that was being kept together by a kerosang or brooches.

The women had characteristic wallets that were based on wallets from Victorian women. These wallets differ from the Victorian because they are smaller and decorated with Chinese motives. The length, including the necklace, is 20 cm. De average width is 9 cm.

Wedding jewelry

For weddings in Mallacan (a region in Malaysia) style golden hair pins were being used in the hair of the bride. Together they formed the shape of a crone. The pins were decorated with a flower or animal motif.

Matrasses of the newlyweds were decorated with ornaments that exist out of two parts. The caskets were being filled with strong smelling flower leaves like jasmin and were perfumers of the wedding bed.

Mourning jewelry

When someone dies in the Straits Chinese community there was a mourning period of three years. During this period no gold but silver jewelry was worn. The kerosang of the woman was decorated with pearls instead of diamonds. A widow had her hair in a low knot with silver hair pins. To indicate the end of the mourning period (after 3 years) the widow wore red ixora (type of flower) in her hear.

The next country I will blog about is Myanmar!

Share:   Email / Facebook / Twitter