// Nanini rss

Fairmined & my trip to Peru - part 2 | Een blog over fairtrade sieraden

by Nina Strategier | August 30, 2014

                                                                                                                                                                                                     (For English scroll down)

Eindelijk dan de langverwachte blog over de workshop die ik in Peru heb gevolgd over Fairmined & kleinschalige mijnbouw. Na een paar weken in Peru te zijn geweest startte 10 november 2013 mijn trip naar Chala voor de workshop. Ik had geen idee wat ik ervan kon verwachten en wat voor publiek hierop af zou komen.

Na een 8 uur durende busreis met alleen maar locals was ik eindelijk in Chala. Van daar moest ik met de taxi naar het hotel. Deze rit van 10 minuten kostte me meer dan de busreis van 8 uur.. Het hotel lag aan zee en ik had een kamer met sea view. Erg lekker om een paar dagen niet in een dorm te hoeven slapen. 

Maandagochtend begon de workshop. Ik had ervoor gekozen om geen tolk te nemen aangezien dit erg prijzig was en mijn Spaans redelijk is. Afhankelijk van de spreker (er waren heel veel mijnwerkers uit Bolivia, Peru en Colombia) verstond ik sommige delen goed maar andere delen minder goed. De workshop begon met een uitgebreide introductie. Een ding waar ik achter ben gekomen is dat ze hier niet echt kort van stof zijn. Iedereen werd uitgebreid geïntroduceerd en bedankt, wat mijn geduld aardig op de proef stelde af en toe.. Naast mijnwerkers was er ook een aantal goudsmeden waaronder iemand uit Japan. Leuk dat ze helemaal hiervoor naar Peru is afgereisd.

Naast vele mijnorganisaties uit Bolivia, Peru en Colombia (stuk of 17) waren meerdere organisaties betrokken bij de workshop. Hieronder een korte opsomming:

ARM (Alliance for Responsible Mining) - deze organisatie zet zich in om de perceptie die er heerst over de mijnindustrie te veranderen. De sector heeft een heel slecht imago en lokale overheden zijn totaal niet geinteresseerd om de sector te verbeteren. Voor meer info klik hier.

Solidaridad - Een van origine Nederlandse organisatie die in vele sectoren actief is. De organisatie zet zich onder andere in voor verantwoorde mijnbouw waarbij de rechten van werknemers en het milieu worden gerespecteerd. Voor meer info klik hier.

Red Social - Een Peruaanse organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van kleinschalige mijnbouw. 

De situatie in de mijnbouw in Zuid-Amerika is allesbehalve rooskleurig te noemen. Dit werd tijdens de workshop meerdere keren benadrukt. De hele sector heeft een heel slecht imago en overheden hebben totaal geen interesse in het ontwikkelen van de sector. Grootschalige mijnbouw overheerst de markt. De mensen die hier werken doen dit onder erbarmelijke omstandigheden. Er is onvoldoende bescherming voor het lichaam (maskers, helmen etc.), er wordt gewerkt met giftige stoffen en kinderarbeid is niet ongewoon. Ook bestaat er veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De kleinschalige mijnbouw in Bolivia, Peru en Colombia probeert hier, in samenwerking met bovengenoemde organisaties wat aan te doen. Lees meer over Fairmined en mijn avontuur in mijn volgende blog.

 

 

 

 

 

Fairmined & my trip to Peru - part 2 

Finally the next part of the long expected blog about the workshop I followed about Fairmined mining in Peru. After a few weeks of travelling in Peru my trip to Chala started for a workshop about Fairmined & small scale mining. I had no idea what to expect and who the participants would be.

After an 8 hour busride with only locals I finally arrived in Chala. From there I had to catch a taxi to the hotel. This 10 minute ride cost me more than the 8 hour busride.. The hotel was situated next to the sea and I had a room with sea view. Very nice to sleep in a big bed instead of a small dormbed.

The workshop started on Monday morning. I had chosen not to take a translater as this was pretty expensive and my Spanish is ok. Depending on the speaker (there were many mine workers from Bolivia, Peru and Colombia) I understood some parts pretty good. It all started with introductions, the latino’s are very comprehensive in doing this.. Besides the mine workers, there were also some goldsmiths, even one from Japan.

Besides many mine organisations from Bolivia, Peru and Colombia there were more organisations involved in the workshop. I will shortly describe some of them:

ARM (Alliance for Responsible Mining) – this organisation has the goal to change the perception about the mining industry. The sector has a very bad imago and local governments are not interested in changing the sector. You will find more info about ARM here.

Solidaridad – Is an organisation with Dutch roots that is active in many sectors. The organisation is committed to responsible mining where the rights of the mineworkers and the environment are being respected. You will find more information here.

Red Social – A Peruvian organisation that commits itself to the development of small-scale mining.

The situation in the mining industry in South America is all except positive. This was emphasised more than once during the workshop. The whole sector has a negative imago and governments don’t have any interest in improving this. Large scale mining dominates the market. The people in the sector work under terrible circumstances. There is not enough body protection, they work with toxic chemicals and child labour is not unusual. There is also a lot of unequal treatment between men and women. The small-scale mining sector in Bolivia, Peru and Colombia tries to change this situation together with formerly mentioned organisations. Read more about Fairmined and my adventure in my next blog.

 

 

Ringen met stenen - Een cursus edelstenen zetten

by Nina Strategier | July 11, 2014


                                                                                                                                      (For English scroll down)

Cursus edelstenen zetten

Vorige week was ik in Ahlen (Duitsland) voor een cursus steenzetten. Ik hoor je denken ’Wat is steenzetten?’. Dit is de techniek die je nodig hebt om edelstenen te kunnen plaatsen in een sieraad. En daar bestaan er veel van.

De cursus startte op maandag in Ahlen, een saai dorpje waar ze niet echt goed  Engels spreken (en ze hebben nergensWIFI..). Maar met het Duits dat ik op school geleerd heb kwam ik een heel eind. De eerste dag werd er ’s morgens vooral theorie behandeld en ’s middags hebben we een aantal gereedschappen (stekers) gemaakt waarmee stenen gezet worden.

De dag erna begon weer met een stukje theorie. Daarna begonnen we aan de eerste zetting. Een gefacetteerde zirkonia die gezet moest worden in een koperen buisje. Hiervoor hadden we twee stekers nodig die we de dag ervoor gemaakt hadden. Als eerste moest ik ervoor zorgen dat de steen precies in de zetting paste door de zijkanten weg te snijden met een steker. Daarna zette ik het sieraad vast op een kitstok met kit en heb ik de randen van de zetting gehamerd met een hamer handstuk (dit gaat elektronisch). Na het hameren moet de steen zo goed vast zitten dat hij er niet meer uit kan vallen. Zoals je kan lezen is het best een gecompliceerd proces en ik moet zeker hard gaan oefenen!

De dagen gingen heel snel en gedurende de week hebben we meer dan 8 soorten zettingen geleerd. Onder andere de kastzetting, chatonzetting, kanaalzetting en incrustatiezetting. Het was een leuke en leerzame week en ik zal sowieso de nieuw aangeleerde technieken gaan gebruiken in mijn toekomstige ontwerpen! 

Na deze intense week ben ik voor het weekend naar Berlijn geweest. Een super leuke stad en het eten is er zo goedkoop! Echt een goede plek om inspiratie op te doen!              

 

Stone setting course

Last week I was in Ahlen (Germany) to do a stone setting course. I can hear you think ’What is stone setting?’. This is the technique to put gemstones into a piece of jewelry. And there are many different ways of doing this.

The course started on Monday in Ahlen, a boring little town where they don’t really speak English (and don’t have WIFI anywhere..). But with the German I learnt in high school I could get along very well. The first day we had some theory in the morning and in the afternoon we made the tools to set stones with, called gravers.

The next day started with some theory again. After that we started with the first stone setting. A faceted zirkonia in a copper tube, called a bezel setting. We used two of the gravers we made the day before. I was struggling a bit as it is very precise work. First I had to make sure that the stone fits exactly in the setting by cutting away the edges. Then I put the piece of jewelry on a dowel with chaser's cement and  hammered the edges with a hammer handpiece (this goes electronic). After that the stone should be stuck enough not to fall out anymore. As you can read it is quite a complicated process and I certainly need to practice a lot!

The days went very fast and during the whole week we learnt more than 8 types of settings. Bezel settings, flush mounted settings, channel settings and prong settings. It was a great week and I will definitely use the techniques in my future designs!

After this intense week I went to Berlin for the weekend. A city with a great atmosphere and such cheap food! For sure worth visiting to get some inspiration!

 

 

 

 

 

 

Posted in course, cursus, diamant, edelsten, fair trade, fairtrade, gems, gemstones, goldsmith, goud, goudsmid, handgemaakt, handmade, jewelry, ringen, robijn, saffier, sieraden, steenzetten, stone setting, zilver

Nanini goes Fairmined - Een blog over fairtrade sieraden

by Nina Strategier | April 15, 2014

Hi, (for English, scroll down)

Leuk dat je mijn blog leest! Eindelijk is het zover, ik ben gestopt met mijn kantoorbaan (yes, niet meer staren naar een computerscherm!) en ga me volledig storten op Nanini. Tot nu toe heb ik alleen zilveren sieraden verkocht maar daar gaat verandering in komen. Ik ga namelijk sieraden maken van Fairmined goud (en zilver)!

Omdat ik erg geïnteresseerd ben in het concept ‘fairtrade’, vanaf nu Fairmined genoemd, ga ik op onderzoek uit naar wat Fairmined goud is en waar het precies vandaan komt. Op deze manier kan ik jullie uitleggen en laten zien wat het verschil is tussen ‘normaal’ goud en fairtrade goud. Want heb jij er überhaupt wel eens bij stilgestaan waar je gouden sieraden vandaan komen?

Wat is Fairmined goud eigenlijk? Voor nu een korte uitleg (later meer). Goud komt uit een mijn en om goud uit de mijn te krijgen zijn er mijnwerkers nodig. In landen als Bolivia, Peru, Tanzania en Zuid-Afrika verrichten mijnwerkers dagelijks zeer zwaar lichamelijk werk onder slechte omstandigheden (en ik maar klagen over mijn kantoorbaan in NL…). Het werken in een mijn is erg ongezond en ook slecht voor het milieu. Mijnwerkers worden door veel mijnorganisaties uitgebuit, krijgen te weinig betaald en de organisaties zijn niet vies van illegale zaakjes. Wanneer een mijnbouworganisatie werkt volgens het fairtrade concept wordt er rekening gehouden met bovengenoemde zaken. Mijnwerkers belanden hierdoor niet meer in de illegaliteit, werken onder betere omstandigheden en krijgen meer betaald. Daarnaast is het beter voor het milieu.

Omdat ik met eigen ogen wil zien hoe dit concept werkt ga ik drie maanden op ontdekkingstocht in Zuid-Amerika, om precies te zijn in Peru, Ecuador en Colombia. Tijdens mijn reis ga ik me zoveel mogelijk verdiepen in de werkwijze van het delven van goud en breng ik een bezoek aan meerdere mijnen waar met het fairtrade concept gewerkt wordt.

Ben je benieuwd hoe mijn reis gaat verlopen en wil je graag meer te weten komen over Fairmined goud lees dan regelmatig mijn blog of volg me via mijn Nanini Facebook pagina

Welcome to my blog! Finally it was time to quit my office job (no more staring at a computer!) and fully focus on my jewelry line Nanini. Untill now I only made silver jewelry. This will change and I will start working with Fairmined gold (and silver)!

Because I am very interested in the concept of fair trade, from now on called Fairmined, I went to South America to find out about the difference between ‘normal’ gold and Fairmined gold. Because, did you ever think about where your golden jewelry comes from? What is Fairmined gold actually? For now, a short explanation. Gold comes out of a mine, and to get the gold out of the mine you need mine workers. In countries as Bolivia, Peru and Colombia mine workers are working under difficult physical circumstances (and I was complaining about my job in the Netherlands…). Working in a mine can be very unhealthy and not environmentally friendly. Mine workers often have very long hours for a very low salary. Also, child labour isn’t unusual. The fair trade concept takes into account above-mentioned points. Because of this mineworkers don’t end up in illegality, get a normal salary, work in better circumstances and they take better care of the environment.

In Peru I participated in a workshop about fair trade mining. I learned a lot about the methods and processes that are being applied to fair trade mining. In my next blog I will tell more about my experiences! Can't wait and want to know more? Check out the Nanini Facebook page.

 

 

1 3 4 5